ΟΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΩΣΗ (ΚΑΛΑ-ΑΖΑΡ) ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ


Δρ. Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ DVM, Cert.SAD, Ph.D
Ειδικός Δερματολόγος Μικρών Ζώων
Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΓΕΝΙΚΑ
Η λεϊσμανίωση του σκύλου (ΛΣ) ή Καλά-Αζάρ, είναι πολυσυστηματικό λοιμώδες νόσημα με παγκόσμια εξάπλωση, οφείλεται σε διάφορα είδη του πρωτόζωου Leishmania sp., που ανήκει στην τάξη των Kinetoplastida και την οικογένεια των Trypanosomatidae Στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις άλλες παραμεσόγειες χώρες, η νόσος έχει ενδημικό χαρακτήρα, με κύριο υπεύθυνο είδος τη Leishmania infantum.

Ο νόμος προστατεύει τα ζώα


Νόμος 1038/1932

« Περί προστασίας των ζώων »
Άρθρο1.
Όποιος βασανίζει ή κακοποιεί ή μεταχειρίζεται
με σκληρότητα ή πέρα της φυσικής του
αντοχής, ή χρησιμοποιεί προς εργασία ζώο
ασθενές ή ανάπηρο, τιμωρείται με πρόστιμο ή
κράτηση.
Βασανισμός ζώου θεωρείται:
Α) Η χρησιμοποίηση και ο εξαναγκασμός των
σκύλων να σύρουν οποιοδήποτε φορτίο,ως
και η πρόσδεση στην ουρά τους οποιουδήποτε αντικειμένου.
Β) Η μαστίγωση των ζώων στο κεφάλι ή στην κοιλιά, οι γροθιές, τα λακτίσματα και η χρησιμοποίηση ξύλων ή άλλων μέσων που μπορούν να τους προκαλέσουν πληγές ή πόνους, εκτός από ειδικό μαστίγιο από σχοινί.
Γ) Η χρησιμοποίηση θεραπευτικών μεθόδων από μη ειδικούς κτηνιάτρους που μπορούν να βλάψουν τα ζώα.
Δ) Η μη χορήγηση τροφής και νερού στα εργαζόμενα επί δωδεκάωρο ζώα και επί εικοσιτετράωρο στα μη εργαζόμενα.